Program mistrovství


Pátek  30.8.2019          

od 10:00 hod.     - trénink, prezentace, přejímka psů (kontrola tetovacích čísel/čipů)

      18:30 hod.     - zkušební pes

      19:00 hod.     - slavnostní zahájení, losování


Sobota 31.8.2019 

      07:30 hod.     - zahájení posuzování disciplín 

 od 20:00 hod.      - kynologické posezení


Neděle 1.9.2019 

       07:30 hod.       - zahájení posuzování disciplín 

       15::00 hod.       - vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení mistrovství 


O časových změnách v harmonogramu budou účastníci včas informováni. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny na základě zvláštních okolností, které  vzniknou v průběhu akce.