Propozice  /  Kategorie

Startovat mohou členové KCHK a zahraniční závodníci se mohou zúčastnit při  doložení členství v ISPU (kopii odešlete s registrací). 
Psi přihlášení do kategorií MČR nemohou startovat ve speciálním závodě.
Ve speciálním závodě se může jeden psovod s jedním psem zúčastnit nejvýše 2 kategorií ve dvou dnech. Jeden psovod se může účastnit nejvýše se dvěma psy.


Dále vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel identifikace na soutěži (katalogy, výsledkový servis včetně foto, video) a prezentace na webu KCHK a FB stránek MRKCHK 2019.

Uzávěrka registrací závodníků do 28.7. 2019.


MČR kníračů 2019

Podle Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v ČR ZMP 1, ZMP 2, ZM, ZZO 1.

Podle Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů dle IGP - IGP 1, IGP 3. 

Se zápisem účasti do výkonnostní knížky

 • ZMP 1 - knírač malý - bez ohledu na věk, nejvýše složená ZMP 1, kategorie bude se zápisem zkoušky a zadáním pořadí, bez zadání titulu

 • ZMP 2 - knírač malý - bez ohledu na věk, min. složená zkouška ZMP 1, v kategorii se zadává titul Mistr republiky

 • ZZO 1 - knírač střední - bez ohledu na věk a již složené zkoušky , výška překážky 60 cm, kategorie bez zápisu zkoušky , titul Nejlepší Střední knírač KCHK

 • ZM - knírač střední - bez ohledu na věk a již složené zkoušky, v kategorii se zadává titul Mistr republiky KCHK

 • IGP 1 - knírač velký - bez omezení věku, nejvýše se složenou zkouškou IGP 1, minimální podmínkou je složená zkouška BH-VT, Titul Mistr republiky IGP 1 JUNIOR získá pes s věkem do 3 let dovršených v roce 2019, minimem 70 bodů v každém oddílu a nejvyšším bodovým ohodnocením
 • IGP 3 - knírač velký - se zadáním CACT- bez ohledu na věk, nejméně složená IGP 2 a BH-VT, v kategorii se zadává titul Mistr republiky

Titul Mistr republiky bude zadán při splnění limitu pro splnění zkoušky (70 bodů v každém oddílu). 

Při rovnosti bodů v mistrovské kategorii rozhodují vyšší body získané v oddílu obrana (resp. speciální cviky), při rovnosti bodů pak vyšší body v oddíle poslušnosti, následně los. 

Pořadí bude vyhlášeno pro každou kategorii zvlášť. 

Kategorie bude otevřena, pokud se přihlásí nejméně tři psovodi. 

Psi přihlášení do kategorií MČR nemohou startovat ve speciálním závodě.

Speciální závod

Podle Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v ČR ZZO 1. 

Podle Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů FPr 1, FPr 3, SPr 1, SPr 3 

Se zápisem účasti do výkonnostní knížky

 • ZZO 1 - všechny velikosti - bez ohledu na věk, u VK max. složené zkoušky ZVV 1, IGP 1

 • FPr 1 - všechny velikosti - bez ohledu na věk, min. složená zkouška BH-VT

 • FPr 3 - všechny velikosti - bez ohledu na věk, min. složená zkouška BH-VT, FPr 2

 • SPr 1 - všechny velikosti - bez ohledu na věk, min. složená zkouška BH-VT

 • SPr 3 - všechny velikosti - bez ohledu na věk, min. složená zkouška BH-VT, StPr 2

Kategorie bude otevřena, pokud se přihlásí nejméně tři psovodi.

Ve speciálním závodě se může jeden psovod s jedním psem zúčastnit nejvýše 2 kategorií ve dvou dnech. 

Jeden psovod se může účastnit nejvýše se dvěma psy.

Při rovnosti bodů v závodě kategorie ZZO1 rozhoduje aport, při rovnosti bodů los.

Při rovnosti bodů ve speciálním závodě ostatních kategorií rozhoduje los.


UPOZORNĚNÍ:

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. 

Dovolujeme si proto upozornit, že je zakázáno používání ostnatého a elektronického obojku při tréninku v místě konání. 

V případě zjištění používání těchto pomůcek v místě konání, bude psovod se svým psem pořadatelem diskvalifikován ze závodu.