Nikola Horáčková

podbrdská
Monty z Jan-Ru
Knírač Malý 
Pes / datum nar. : 2015-04-17 

Pavlína Hýbnerová

pobočka: jihočeská
Natalia Tena Ernst Astronaut
Knírač malý p+s
Fena / datum nar. : 2017-10-08 

Martina Tomčíková

pobočka: olomoucká

Jméno psa: Erotika Darma

Knírač malý pepř a sůl
Fena / datum nar. 2014-08-04 

Vladimíra Cihelková 

pobočka: podbrdská

Jméno psa: Indiana Gloria Leones

Knírač střední pepř a sůl
Fena / datum nar. 2013-03-05